Camsecured: Mobiele Camerabewaking

Privacy gewaarborgd

Camsecured is een Nederlands bedrijf gevestigd in Scharnegoutum in de provincie Friesland. We zijn een zelfstandig en onafhankelijk bedrijf, gespecialiseerd in Mobiele Camerabewaking en objectbewaking. Onze camera-units worden binnen ons bedrijf ontwikkeld. Gegevens verwerkt door Camsecured worden opgeslagen op servers binnen Nederland in beveiligde en gecertificeerde datacenters en in eigen beheer bij Camsecured.

Camsecured helpt u voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), en biedt op basis van uw bewakingsdoel een verwerkersovereenkomst aan. Lees meer.

Welke persoonlijke gegevens verwerkt Camsecured?

Wij verwerken de volgende gegevens:

Camsecured maakt geen gebruik van marketing of tracking cookies. Er worden uitsluitend functionele cookies noodzakelijk voor de werking van de webapplicatie gebruikt. Er is daarom dus ook geen cookie-wall aanwezig.

Wij delen geen persoonsgegevens met andere partijen, tenzij via de wet afgedwongen in verband met opsporing.

Camerabewaking en privacy, hoe zit dat?

Hoelang worden beelden bewaard?

Camerabewakingsbeelden worden door Camsecured maximaal 14 dagen bewaard, tenzij dit als bewijsmateriaal wordt gebruikt bij opsporing na een incident. Na afhandeling van het incident wordt het bewijsmateriaal verwijderd.

Periodieke camerabeelden van de locatie worden gedurende de gehele voortgang van het project bewaard door Camsecured, tot maximaal 28 dagen nadat de laatste camera-unit is afgevoerd.

Toegang tot de beelden

Beelden worden uitsluitend bekeken door de opdrachtgever zelf, geauthoriseerde onderhoudsmedewerkers van Camsecured, en de PAC gecertificeerde meldkamer (Spyke Security B.V.). Camerabeelden waar personen op te zien zijn mogen verder niet openbaar worden gemaakt tenzij door de wet gedwongen, bijvoorbeeld voor opsporingsdoeleinden.

Alle geauthoriseerde medewerkers van Camsecured, en de meldkamer met toegang tot beelden hebben een geheimhoudingsplicht. De meldkamer kijkt alleen naar camerabeelden na een alarmmelding op basis van activiteit in het detectiegebied buiten de ingestelde werktijden.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Standaardversleuteling (TLS) is van toepassing op alle communicatie over internet, waaronder:

Accounts worden beveiligd met een combinatie van het e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Camsecured camera-units zitten achter de firewall van de internet serviceprovider, en zijn uitsluitend bereikbaar via een versleutelde verbinding met de Camsecured server. Camerabeelden worden opgeslagen op de server van Camsecured in een gecertificeerd Nederlands datacentrum (ISO 27001, NEN 7510, en ISO 9001).

Camsecured helpt u te voldoen aan de AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is aangesteld om regels op te stellen en te handhaven met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals namen of adressen. Camerabeelden (foto's en video's) van personen gemaakt door bewakingscamera's van Camsecured vallen hier ook onder.

Verantwoordelijken bij het opslaan van persoonsgegevens

De AVG geeft aan dat er een gedeelde verantwoordelijkheid kan zijn. De opdrachtgever is het eerste aanspreekpunt en de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke stelt het doel (beveiliging) en de middelen (cameratoezicht) vast. Als de opdrachtgever Camsecured inschakelt voor de middelen, dan is Camsecured de zogenoemde verwerker. De opdrachtgever geeft instructie aan Camsecured om camerabeelden te maken en op te slaan.

Is er voldaan aan de AVG?

Voor het opslaan van beelden en persoonsgegevens moet een wettelijke grondslag bestaan. Zo moet er bij camerabewaking een duidelijk omschreven doel zijn.

Camsecured helpt u hier graag mee, door een verwerkersovereenkomst aan te bieden waar alle relevante zaken in worden vastgelegd. De opdrachtgever hoeft deze vervolgens alleen nog online te ondertekenen of per e-mail akkoord te geven.

Informatieplicht bij het maken van beelden

Bij camerabewaking of -toezicht moeten betrokkenen hiervan duidelijk op de hoogte worden gebracht. De opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk. Maar Camsecured helpt de opdrachtgever hiermee via:

Hiermee wordt duidelijk in woord en beeld aangegeven dat er camerabeelden kunnen worden gemaakt. Hebben betrokkenen vragen over dit toezicht, dan kan Camsecured namens de opdrachtgever deze verzoeken behandelen.

Heeft u nog vragen?

Stuur ons een e-mail aan info@camsecured.com, of bel ons via 088 40 10 200.